Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 16/12/2016.
- Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, TP.Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12/2016 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.