Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở  của Công ty, số 14 phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính năm 2015;
    + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
    + Các tờ trình liên quan đến việc phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ; phê chuẩn thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Bầu lại thành viên Ban Kiểm soát; Chào bán cổ phần; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn;
   + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.