Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (CMP - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 tại trụ sở chính Công ty (địa chỉ Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.