Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư CMC, địa chỉ: Số 69 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.