Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ cổ tức: 11%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 19/06/2015 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.