Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 10/04/2016 đến 25/04/2016).

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo sau


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.