Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian thực hiện: 30/06/2016.
- Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/06/2016 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.