Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền 

1.  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016
- Địa điểm thực hiện: Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Số 95A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp: Thảo luận và  quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông
2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Tỷ lệ chi trả cổ  tức chính thức của năm 2015 sẽ được thông qua tại  Đại hội đồng thường niên năm 2015 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2016
- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin bắt đầu từ ngày 22/04/2016 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.