Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (CLH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán: 20/05/2016
 - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 20/05/2016 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.