Công ty cổ phần Cơ khí 120 (CK8 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 8/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ sở Công ty, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề tại đại hội

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.