CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CII: 50 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP. HCM kể từ ngày 20/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.