Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tuần cuối tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.