Công ty cổ phần Cafico Việt Nam (CFC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Tại Trụ sở chính Công ty ( số 35 đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa)

- Nội dung lấy ý kiến: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.