Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thực hiện quyền mua cổ phiếu

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thảo luận và  quyết định các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
- Mã quyền mua: MIRCEO161
- Mã ISIN quyền mua: VNMIRCEO1611
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 02/03/2016 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 06/04/2016)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 34.311.998 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần này được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
+ Số cổ phần mà tổ chức bảo lãnh phát hành nhận bảo lãnh với cam kết chắc chắn (tối  đa 10.000.000 cổ phần) với giá bảo lãnh 10.000 đồng/cổ phần sẽ được tự do chuyển nhượng.
 + Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng không thực hiện quyền mua còn lại sau khi tổ chức bảo lãnh phát hành đã thực hiện cam kết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác có nhu cầu với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần bán cho các đối tượng theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A nắm giữ 2.683 cổ phiếu CEO. Cổ đông A được mua số cổ phiếu: 2.683/2=1.341,5 (làm tròn là 1.341 cổ phiếu).
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 02/03/2016 đến ngày 29/03/2016.
+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/03/2016 đến ngày 01/04/2016.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O – Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
+ Số TK: 22210003356666
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.