Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/7/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:

· Phòng Kế toán Tài chính - Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

· Địa chỉ: 21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

· Điện thoại: 04. 38455777, máy lẻ: 207 – Fax: 04.38232325

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.