CTCP Chương Dương (CDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2017

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 16/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Chương Dương, địa chỉ Lầu 8 – 328 Võ Văn Kiệt – Phường Cô Giang – Quận 1 – TP. HCM bắt đầu từ ngày 16/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.