Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2015

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi tại Ấp Bầu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D3- KCN Tây Bắc Củ Chi) từ ngày 21/08/2015 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu). Cổ đông mang theo chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có Giấy ủy quyền kèm theo.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.