Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

· Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
· Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
· Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
· Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.