Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/09/2016

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 11 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
1. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Tăng vốn điều lệ Công ty;
3. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.