Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/05/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, địa chỉ tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM bắt đầu từ ngày 12/05/2015. Quý cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo CMND/hộ chiếu; trường hợp có ủy quyền phải có ủy quyền hợp pháp có chứng nhận của chính quyền địa phương. Quý cổ đông đề nghị chuyển khoản vui lòng gửi “Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu tại website của Công ty www. Cadivi-vn.com) và bản sao giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu về Phòng Tài chính Kế toán công ty theo địa chỉ trên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.