Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2015

- Lý do và mục đích:           Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:         Dự kiến trong giai đoạn từ ngày 25/07 đến 25/08/2015

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.