Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích:  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.