Công ty CP chế biến và XNK thuỷ sản Cadovimex (CAD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ  phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Nam Long tại Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Nội dung họp:

* Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và  Ban kiểm soát;

* Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.