Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017

- Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/11/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/11/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.