Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào trung tuần tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn – Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Nội dung lấy ý kiến: Theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.