Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5, ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

- Nội dung họp: Công ty thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.