Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/08/2015 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.