CTCP Cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt.

1, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 30/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: 79/5B Nguyễn Xí (XVNT cũ), P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát và BCTC đã được kiểm toán năm tài chính 2014;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

2, Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện:    5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện:       25/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty, số 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 25/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.