CTCP Cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/09/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền:     01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:       Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:        79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu (BTMEC);

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của BTC, BTMEC thời điểm 30/06/2015;

+ Xác định tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất theo văn bản số 6090/TNMT-QLSDĐ của Sở Tái

+ Nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh ngày 20/08/2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.