Công ty CP Beton6 (BT6 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở Công ty tại Bình Dương (Km 1877, Quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương)

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; và các nội dung khác theo qui định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.