(ĐTCK)

Công ty CP Beton6 (BT6 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 16/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở Công ty tại Bình Dương (Km 1877, Quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương) hoặc địa điểm phù hợp.

- Nội dung họp: Thông qua chiến lược xây dựng cấu trúc Công ty giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.