Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thứ 7 ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi Giấy mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.