CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/09/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 4,3%/cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 1000:43 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 43 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phiếu, số cổ phiếu để trả cổ tức được nhận là 1.250 x 4,3% = 53,7 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 53 cổ phiếu, 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.