CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Viễn Đông – số 275A Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

- Nội dung lấy ý kiến:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.