CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16 đến hết ngày 26/11/2015

- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.