CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích:            Chi trả cổ tức năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện:                  5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, địa chỉ: 45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.