Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty CP cao su Bến Thành
(Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Đ.Giáp Hải (D3),X.Trung Lập Hạ,H.Củ Chi, TP.HCM)

- Nội dung lấy ý kiến: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.