Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty cổ phần Cao su Bến Thành – Lô B 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM vào các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 24/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.