Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (VNĐ)
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: 23/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/05/2016. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình Chứng minh nhân dân, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.