CTCP Khoáng sản Becamex (BMJ – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 06/08/2015. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình : Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.