Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10 %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh, Lầu 3 tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại (08) 73068686; Fax (08) 38247436 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.