Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 cổ đông A được nhận 105*1/10= 10,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc trên, cổ đông  A sẽ nhận được nhận thêm 10 cổ phần mới và 0,5 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh, địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.Hồ Chí Minh, điện thoại (08) 7306 8686 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.