Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2014

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua kết quả thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các nội dung có liên quan khác.

2.     Chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2014:
−     Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)
-     Thời gian thực hiện:  30/03/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định. Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/03/2016 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.