Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Mã quyền mua: MIRBID151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRBID1512

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 270.591.592 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 8,595329% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 8,595329 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết và số cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu được phép phát hành và số cổ phiếu thực tế chia cho cổ đông : Toàn bộ số lượng cổ phiếu không được đặt mua hết và số cổ phiếu chênh lệch giữa số cổ phiếu được phép phát hành và số cổ phiếu thực tế chia cho cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu phát hành vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

Ví dụ: Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 200 cổ phần sẽ được quyền mua thêm: 200 x 8,595329% = 17,19 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần được quyền mua thêm được làm tròn xuống thành 17 cổ phần. Số tiền mua cổ phần tương ứng là (với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần): 17 * 10.000 đồng/CP = 170.000 đồng

Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 14/09/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng một lần (nếu có nhu cầu). Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 21/09/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Hội sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, Tầng 10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội và chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV tại Lầu 9, Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân khi làm thủ tục.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.