Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.