Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 12/12/2016.
- Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (vào các ngày làm việc trong tuần)  bắt đầu từ ngày 12/12/2016. Cổ đông mang theo sổ cổ đông và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.