Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2015

- Lý do và mục đích: Nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Thời gian thanh toán: 08/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng vào các ngày làm việc từ ngày 08/05/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.