Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10% và năm 2014 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: 102*20%=20,4 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.