CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/6/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/06/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày 30/06/2016 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h00-16h30) theo địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Điện thoại: 0650. 2220888; fax: 0650. 2220886).
-  Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
+ Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và  CMND của người đến nhận cổ tức.
+ Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ  phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.