CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến 8h00 ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện:   Hội trường nhà khách 7 tầng, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – địa chỉ phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Nội dung lấy ý kiến:

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.